Rozpracované projekty


  • Fvt v Prešove

    Fakulta výrobných technológií je jedna z 9-tich fakúlt Technickej univerzity v Košiciach, jednej z popredných vysokoškolských inštitúcií v Slovenskej republike.  • Hvezdáreň a planetárium v Prešove
    je špecializovanou kultúrno-vzdelávacou, odborno-pozorovateľskou a vedecko-výskumnou inštitúciou v oblasti astronómie a príbuzných prírodných i technických vied. Model bude v mierke 1:160 a bude súčasťou edície astronomické inštitúcie na Slovensku. Predpokladaný termín vydania december 2014.