Pripravujem


  • Ďalším projektom, pre ktorý som sa rozhodol je Otočný koľajový žeriav EDK 80.

    Example pic

    Predpokladaný termín vydania koniec roka 2015