Krajská hvezdáreň a planetárium v Prešove

Hvezdáreň v Prešove
  • Tento model je súčastou modelárskej edície s názvom "Astronomické inštitúcie na Slovensku.
    Predpokladaný termín vydania je 2012.
  • Priebeh stavby

  • Základné údaje o Hvezdárni a planetáriu v Prešove:

    Hvezdáreň a planetárium v Prešove je špecializovanou kultúrno-vzdelávacou, odborno-pozorovateľskou a vedecko-výskumnou inštitúciou v oblasti astronómie a príbuzných prírodných i technických vied. Jej hlavným poslaním je šírenie najnovších vedeckých poznatkov z astronómie a kozmonautiky medzi širokou verejnosťou. Činnosť Hvezdárne a planetária v Prešove je adresovaná žiakom a pedagógom na všetkých stupňoch škôl, deťom predškolského veku, dospelým, dôchodcom a rôznym záujmovým skupinám. Formou audiovizuálnych programov pod umelou hviezdnou oblohou planetária a v prednáškovej sále, prednášok, filmov, astronomických pozorovaní pre verejnosť, výstav a pod. sa návštevníkom ponúkajú zaujímavé a netradičné pohľady na vesmír, hviezdnu oblohu a našu Zem.
  • Hotové modely na stiahnutie