Fakulta výrobných technológii v Prešove

Fakulta vyrobnych technologii
  • Priebeh stavby

  • Model Dokončený:

    Model bude k dispozícii postupne. Bude vydávany po častiach , keďže je rozlohovo veľký. Prvá časť "Hlavná budova" pod číslom vydania 14a, by mala byť k free stiahnutiu v priebehu 9-10 mesiaca roku 2014.
  • Hotové modely na stiahnutie