Aktuálne modely a ich tvorba


  • Otočný koľajový žeriav

    EDK80  • Hvezdáreň a planetárium v Prešove
    je špecializovanou kultúrno-vzdelávacou, odborno-pozorovateľskou a vedecko-výskumnou inštitúciou v oblasti astronómie a príbuzných prírodných i technických vied. Model bude v mierke 1:160 a bude súčasťou edície astronomické inštitúcie na Slovensku.  • Aktuálny čas: